mandag 25. juli 2011

En dag for ettertenksomhet og solidaritet.


Snart tenner vi et lys til minne om alle de som ble drept i den forferdelige massakeren 22 Juli.
Må det aldri skje igjen.

 Bare kjærlighet kan overvinne hat...


Frans av Asissis bønn.


Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
 
Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XHlcW_lKPl4
 
 
Foto: Vårt husalter.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar